Un site dedicat pedagogiei

étudiante epedago

Ce este epedago ?

Epedago este un site dedicat pedagogiei, educației și formării. Aceste teme de lucru sunt prioritare în profesia mea, în activitățile de predare și de cercetare pe care le exersez la universitate.

Consider istoria educației și eroii săi, ca fiind baza pe care putem construi noi teorii și modele educative. Articolele nostre pun în discuție valoarea experiențelor educative inovante, vom evidenția noi întrebări, vom propune răspunsuri pertinente împreună cu diferite exemple pentru a ghida cititorii în propria lor analiză. 

Proiectele mele

epedago crayon

Lucrez deja de mai mulți ani în învățământul superior francez în legătură cu formarea profesorilor universitari în domeniul pedagogiei universitare.

Această misiune s-a dezvoltat în același timp cu apariția serviciilor didactice universitare în cadrul universităților franceze pentru a îndeplini o obligație legală de formare inițială și continuă a personalului didactic.

Unul dintre obiectivele mele este să particip la analiza funcționării serviciilor didactice universitare: organizarea, dezvoltarea, relațiile și poziționarea lor în raport cu alte servicii universitare.

Cu această ocazie vă voi prezenta consilierii pedagogici și inginerii pedagogici, principalii actori care lucrează în cadrul serviciilor pedagogice universitare.

În cele din urmă, doresc să introduc pedagogia universitară ca temă de cercetare în peisajul universitar românesc și, prin aceasta, să susțin calitatea învățământului superior românesc.

epedago bureau 2

Centrele mele de interes

Activități pedagogice inovative

Transformarea practicilor didactice universitare (pedagogii active, pedagogii bazate pe proiecte, hibridizarea formării), calitatea instruirii (evaluarea instruirii și evaluarea predării de către studenți), studiul politicilor instituții de învățământ naționale și europene

Formări bazate pe competențe

Reforma formării profesionale franceze intrată în vigoare începând cu 2018 urmăresc compatibilizarea și continuitatea între sistemul de formare inițială și partea de formarea continuă. Cu această ocazie, se generalizează în învățământul superior formările bazate competențe, în locul formărilor construite în sistem-curs.

Dezvoltarea professională a profesorilor

În cadrul cercetărilor efectuale pentru teza de doctorat, am abordat modalitățile de profesionalizare în profesia didactică, dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice, evoluția învățământului superior și impactul acestor factori asupra universității și a profesiei didactice.

Reușita studiilor universitare

În calitate de consilier pedagogic, studiez factorii de succes ai studenților : procesul de învățare și mecanismele învățării, motivația pentru învățare, metodele de studiu (notarea cursurilor, gestionarea timpului, planificarea, realizarea lucrării de licență și de masterat), organizarea educațională, în funcție de diferitele caracteristici socio-demografice ale studenților.

Blogul epedago